consultants building & engineering

Disclaimer

Uw persoonsgegevens worden door Cobe ingenieurs bvba verwerkt voor klantenbeheer op basis van uw contractuele relatie en op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via administratie@cobe.be kan u vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).