terug naar overzicht

Broelpark Kortrijk

Broelpark - 8500 Kortrijk

Bouwen van 68 appartementen verdeeld over 4 bouwvolumes

Opdrachtgever

Bruoscella nv

Architect

Lens┬░ass Architecten bvba

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Ingenieur technieken

CT-O nv

Hoofdaannemer

Jan De Nul Group nv

Onderwerp - beschrijving bouwprogramma

Het project ligt net naast de rechter Broeltoren van Kortrijk. Ze omvat in totaal 68 appartementen, verdeeld over 4 gebouwen. De gebouwen bevinden zich rond een centraal, groen binnenplein en worden allen gekenmerkt door een eigen identiteit en architectuur. Het gebouw 'Waterspiegel' wordt het meest opvallend omwille van haar glazen gevels. Een tweede gebouw wordt net achter de te renoveren gevel van pleinschool Broelkant opgetrokken. De gevels en terrassen van de 2 andere gebouwen worden volledig met een combinatie van volle baksteen en steenstrips afgewerkt. De 4 gebouwen en het binnenplein zijn volledig onderkelderd.

Structuur - specifieke kenmerken

Voor de realisatie van de kelder, letterlijk net naast de oevers van de Leie, werd een gesloten bouwkuip gemaakt a.d.h.v. soilmixwanden tot 19m diepte. De grondwaterverlaging blijft zodoende binnen deze kuip en is er geen gevaar op zettingen van de naastliggende bebouwing en de historische Broeltorens. Tijdens het archeologisch onderzoek voor aanvang van de graafwerken ontdekte men restanten van de oude vesting van de stad, houten palen van een voormalige binnenhaven en verder heel wat oude munten.

De kelder onder het binnenplein is een parking. De open structuur is uitgewerkt a.h.v. een volle plaat, rechtstreeks door kolommen ondersteund. Voor de opvang van de gebouwen werd er ten volle gebruik gemaakt van de garagescheidende wanden en de plaatversprongen tussen de gebouwen en de lagere plaat onder het binnenplein.

De woonvolumes kennen een klassieke gesloten structuur a.h.v. volle platen ondersteund door silicaat- & betonwanden. Leidingen van technieken werden geco├Ârdineerd in de betonplaat aangebracht.