terug naar overzicht

Gemeentehuis Jabbeke

Dorpsstraat 3 - 8490 Jabbeke

Uitbreiden en verbouwen van een gemeentehuis

Opdrachtgever

Gemeentebestuur Jabbeke

Architect

OYO Architects bvba

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

Bouw en Renovatie nv

Andere partijen

SDK Engineering bvba (technieken)

Onderwerp - beschrijving bouwprogramma

Het gemeentehuis van Jabbeke wordt gerenoveerd en uitgebreid met een aanpalend gebouw.

Dit laatste bestaat uit een kelder voor technische uitrustingen en twee bovengrondse bouwlagen voor kantoorfuncties.

De gevel is opgevat als een gordijngevel.

Structuur - specifieke kenmerken

De bovengrondse structuur bestaat uit een staalskelet met een liftkern in beton.

Geprofileerde staalplaten vormen de dakplaat.

De verdiepingsvloer is opgebouwd uit voorgespannen betongewelven om zodoende de grote overspanningen te realiseren.

Een aantal windkruisen in de gevel garanderen de horizontale stabiliteit van het gebouw.Kenmerkend is dat de gevelliggers ter ondersteuning van de dakplaat en de verdiepingsvloer niet bovenop maar tegen de kolommen aansluiten. Zodoende wordt niet enkel een dunne dakrand gerealiseerd, maar tevens een terugliggende plaatrand.