terug naar overzicht

ION Waregem Business Park

Expressweg, Vredestraat - 8790 Waregem

Bouwen van een kantoorproject

Opdrachtgever

ION bvba (copyright foto's)

Architect

Govaert & Vanhoutte Architects

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bvba

Hoofdaannemer

MBG (CFE Bouw Vlaanderen nv)

Andere partijen

Naspanning: Freyssinet nv

Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Projectontwikkelaar ION bvba ontwikkelt een site met 5 kantoorgebouwen en een ondergrondse parkeerkelder. Het centrale kantoorgebouw wordt betrokken door ION zelf, de andere kantoorgebouwen worden verkocht.

De gevel van het gebouw bestaat uit grote glaspartijen, architectonische betonwanden. De grote uitkragende betonnen luifels en verdiepingen zorgen voor een gevarieerde gevel.

Als studiebureau werden wij aangesteld om de volledige stabiliteitsstudie van de gebouwen en de parkeerkelder, alsook de opvolging van de ruwbouw te verzorgen. 

Structuur – specifieke kenmerken

De parkeerkelder beslaat 6000m² en biedt plaats aan zo’n 200 voertuigen en 80 fietsen. De bovengrondse parking biedt plaats aan 125 voertuigen en 24 fietsen. Bovenop de kelder staan 5 kantoorgebouwen, waarvan het aantal bouwlagen varieert van vier tot 6 verdiepingen. Samen goed voor een oppervlakte van  +/- 24.000m² aan betonplaten.

De helling van de Expressweg werd doorgetrokken in het gebouw. De 5 gebouwen staan hierdoor allemaal op een verschillend niveau. Deze niveauverschillen werden ook doorgetrokken in de kelder, zowel de vloerplaat van de kelder als de afdekplaat.

Gezien de zwakke grondlagen werd geopteerd voor een paalfundering. Door de grote oppervlakte van de kelder werden 2 uitzettingsvoegen voorzien, zodat de thermische spanningen opgenomen kunnen worden, zonder dat de waterdichting in het gedrang komt.

De afdekplaat van de kelder tussen de gebouwen werd ontworpen voor de aanleg van een wegenis, die eveneens toegankelijk is voor brandweerwagens. Er werd geopteerd voor een paddestoelvloer met ter plaatse gestorte betonplaten. Er zijn dus geen doorhangende balken voorzien, wat het ontwerp van de technische installatie uiteraard ten goede komt.

De structuur van de kantoorgebouwen bestaat uit een skelet van gewapende betonkolommen en betonplaten.

Door te vertrekken vanuit een strak raster in de kelder dat gebaseerd is op een aantal parkeerplaatsen enerzijds en een driveway anderzijds konden we zware hernemingen volledig vermijden, wat de bouwkost uiteraard ten goede komt.

Door de grote uitkragende betonplaten – tot wel zeven meter – zijn wij op zoek gegaan naar de meest economische oplossing, die uiteraard ook nog past in het architecturale concept. Een belangrijke bijkomende factor is het uitgebreide programma aan technische installaties.

De keuze is uiteindelijk gevallen op volle ter plaatse nagespannen betonplaten, met een maximale dikte van 40cm. Hierdoor konden we balken vermijden in de kantoorgebouwen, waardoor de ingenieur technieken alle vrijheid kreeg om zijn technische installatie zo optimaal mogelijk uit te werken.

De lift- en trappenzalen werden uitgevoerd in volle betonwanden. Deze betonwanden vormen samen een centrale kern die de horizontale stijfheid moet verzekeren.