terug naar overzicht

Oud Arenberg - Troon 17 Oostende

Troonstraat 17 - 8400 Oostende

Omvormen van 3 erfgoedpanden tot appartementen

Opdrachtgever

Oud Arenberg nv

Architect

Architecten Vande Kerckhove bv

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

Degra

Andere partijen

Studiebureau Schoonackers (ingenieur technieken)
Aceg Energy (EPB)
 

 

  1. Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

De 3 zeedijkvilla’s op de dijk van Mariakerke worden gerenoveerd en omgevormd tot luxeappartementen. Bij de restauratie van de gevel worden sommige delen terug naar de oorspronkelijke look hersteld, die bij vorige verbouwingswerken verloren is gegaan.

  1. Structuur – specifieke kenmerken

De houten vloeren werden eruit gehaald, deze voldeden akoestisch niet en hadden structureel ook niet meer de nodige performantie. De nieuwe vloerplaten werden voorzien in potten en balken en plaatselijk ter plaatse gestorte platen. Om dit bijkomend gewicht te compenseren in de fundering werd een funderingsplaat ingekapt om de bijkomende drukken te kunnen spreiden op de zandgrond.

In dit dossier waren regelmatig werfbezoeken nodig om plaatselijk het maken van openingen in muren te bekijken, de aanpak van scheurherstel te bespreken, de opvang van bestaande muren en balkons te bekijken en vele andere complexe stabiliteitsproblemen.

Het bestaande dak kon door stabiliteitsaanpassingen en veroudering niet behouden worden. Het nieuwe dak bestaat uit een complexe staalstructuur. De basis hiervoor zijn enkele spanten die over 2 verdiepingen verlopen.