terug naar overzicht

Queens Oostende

Vrijhavenstraat, Brigantijnenstraat, Perronstraat - 8400 Oostende

Bouwen van een Residentie

Opdrachtgever

Algemene Ondernemingen Degroote nv

Architect

Arcas Groep cvba

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bvba

Hoofdaannemer

Algemene Ondernemingen Degroote nv

Andere partijen

Architectonisch beton: SVK nv
EPB: Kubiek bvba

Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Het project omvat 108 appartementen, verdeeld over 2 afzonderlijke residenties van 9 bouwlagen. De beide volumes bevinden zich boven de parkeerkelder van 2 ondergrondse verdiepingen die plaats biedt aan 98 garageboxen.

Structuur – specifieke kenmerken

De kelder zet aan op zeer ondraagkrachtige grond en is daartoe op palen gefundeerd. Er is met de kelderstructuur naar gestreefd om de kelderdiepte optimaal te beperken. Rondom de bouwput is er een waterdichte beschoeiing aangebracht om met de grondwaterverlaging geen invloed op de naastliggende bebouwing uit te oefenen.

De draagstructuur is opgebouwd uit volle muren in snelbouw en onderaan is er overgestapt op volle betonwanden.

Andere

De gevel wordt hoofdzakelijk afgewerkt in het zelfde materiaal als de terrassen, namelijk a.h.v. witte architectonische beton.

De studie van de terrassen en gevel werd voor de producent SVK binnen kantoor uitgewerkt.