terug naar overzicht

Stationsparking Gent-Sint-Pieters

Koningin Fabiolalaan 20 - 9000 Gent

Bouwen van een ondergrondse parking

Opdrachtgever

THV Besix – Antwerpse Bouwwerken

Architect

n.v. Eurostation s.a.

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bvba
 

Hoofdaannemer

THV Besix – Antwerpse Bouwwerken 

Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Het Project Gent-Sint-Pieters is een stedenbouwkundig project die vanaf 2006 in de stad Gent het treinstation Gent-Sint-Pieters en zijn omgeving grondig doet veranderen en vernieuwen.

Het is een van de grootste strategische en bouwkundige projecten van de stad. Het einde van de werken is voorzien voor 2024.. Verschillende partners werken samen, zoals Stad Gent, het Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS (en van 2005 tot 2014 de NMBS-Holding), Infrabel, Eurostation en De Lijn. De totale investering wordt geraamd op 496 miljoen euro. Door de grote omvang van het project is deze in diverse deelprojecten verdeeld.

De omgeving heeft een belangrijke functie als woon- en werkomgeving en heeft een belangrijke verkeersfunctie in de stad. Er is dan ook een verscheidenheid aan aanpassingen gepland, zowel aan het ontwikkelen van de leefomgeving als het verbeteren van het openbaar vervoer. Het gebruik van de ruimte in de buurt moet beter ingevuld worden en tussen twee groene longen van de stad, het Citadelpark en de Blaarmeersen, moet een groene as komen.

Begin

Het eerste overleg tussen de Stad Gent en de NMBS vond al plaats in 1996. In de jaren nadien werden er werkgroepen opgericht en initiële plannen opgemaakt.

Op 6 juli 2004 ondertekenden de NMBS, De Lijn, Stad Gent, AWV en Eurostation een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het financieel engagement en de coördinatie van het Masterplan.

Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed. Op 19 december 2006 werden de drie bouwvergunningen met betrekking tot het stationscomplex, de heraanleg van de Koningin Fabiolalaan en de Valentin Vaerwyckweg afgeleverd.

Trein

Aan het stationsgebouw, een beschermd monument van architect Louis Cloquet, en aan de bomenrij met fontein op het Koningin Maria-Hendrikaplein, een beschermd stadsgezicht, wordt niet geraakt. De 12 perrons achter het stationsgebouw daarentegen ondergaan een volledige metamorfose. De Voskenstunnel (vroegere autotunnel), de oude tramtunnel, de diensttunnel en de reizigerstunnel, die onder de sporen doorlopen, maken plaats voor een open hal die zich spreidt van de Ganzendries tot aan de 'fotowand' van de nieuwe, tijdelijke tramtunnel. De perrons worden breder (11 meter), toegankelijker en krijgen een glazen overkapping die, samen met het glas in de perrons, ervoor zal zorgen dat het licht tot op de gelijkvloerse verdieping doorschijnt.

De open hal zal plaats bieden aan winkels en horecazaken. De smalle achteringang van het station wordt vervangen door een grote, volwaardige ingang, waarvoor een tweede volwaardig stationsplein zal komen, het Prinses Mathildeplein.

Tram en bus

Niet alleen voor treinen, maar ook voor de bussen en trams van De Lijn is het station belangrijk. Er wordt een volledig nieuw tram- en busstation gebouwd, op de plaats waar het postgebouw stond. Het busstation zal 12 perrons tellen, die plaats bieden aan 24 gelede bussen. Het nieuwe tramstation zal vier sporen tellen, maar wordt pas na de eigenlijke stationswerken (ca. 2022) aangelegd onder de treinsporen. In het stationsgebouw komt een Lijn- en Mobiliteitswinkel.

Wagen

De ondergrondse parking is open sinds 2010, telt 3 niveaus en biedt plaats aan 2.754 wagens. Hij is deels gericht op de pendelaars, maar ook op de (toekomstige) bewoners en gebruikers van de kantoren en appartementen die verrijzen langsheen de K. Fabiolalaan, bovenop de parking.

De nieuw aangelegde Valentin Vaerwyckweg zorgt dan weer voor een vlotte, rechtstreekse verbinding tussen de stationsomgeving en de R4 Ringvaart en de E40 (via de Adolphe Pégoudlaan - Flanders Expo).

Structuur – specifieke kenmerken

Het parkeergebouw werd op palen gefundeerd. De beschoeiing van de bouwput werd gerealiseerd d.m.v. diepwanden. Ook werden de nodige voorzieningen getroffen voor de (latere) kantoorgebouwen, … bovenop het parkeergebouw. Er werd gebruikt gemaakt i.f.v de opgegeven belastingen tussen gewelven en ter plaatste te storten platen.

Op vraag van het bestuur diende de uitvoerder bijstand te krijgen voor opmaak van uitvoeringsdetail en werkvoorbereiding. Studiebureau Cobe staat voor dit project in voor de opmaak van wapeningsplannen van de funderingen, ter plaatse te storten plaatzones, alle dragende structuren (kolommen, balken, wanden, kernen, …)

De uitvoering gaat gepaard met diverse (stort)faseringen i.f.v. opgaves aannemer.