nieuws

06 oktober.
2023

Broelsite Kortrijk: vier gebouwen, vier stijlen, één geheel.

Verschenen in Innovate. in architecture 13

Foto's | Philippe Van Gelooven

‘One Broel’ is een exclusief woonproject vlakbij de Broeltorens en de verlaagde Leieboorden in Kortrijk. Het project omvat 68 appartementen en 2 handelsruimtes in vier unieke gebouwen rond een centrale binnentuin. Het project kadert in een ruimer inbreidingsplan en slaagt er wonderwel in om diverse historische perioden met elkaar te verzoenen en te verbinden. De middeleeuwse Broeltorens in gotische stijl, de achttiende- en negentiende-eeuwse patriciërswoningen en de nieuwe futureproof appartementen bestaan er in perfecte harmonie naast elkaar. De architecten zijn vertrokken vanuit de aangeboden site en hebben met hun nieuwe inbreng de site verbonden met het bestaande stedelijke weefsel. Door de overheersende baksteenarchitectuur in de omgeving te respecteren en verder te zetten, wordt deze verbondenheid nog sterker.

Met de voeten in de klei Dat we in Vlaanderen bouwen en herbouwen met baksteen, met de klei onder onze voeten, is niet verwonderlijk. Op de site van het Broelproject zorgde de keuze van een typische, traditionele baksteen voor identificeerbare, herkenbare gebouwen en een sterke cohesie. De architecten zien het bouwen met baksteen (van de Terca Artiza Colorada over de gevelsteen uit het internationale gamma Hampstead Yellow tot Maasbrand Geel) als meer dan ‘omsluiten’ van gebouwen: muren worden stille getuigen van boeiende verhalen. Het bestendigen van de Vlaamse baksteentraditie is verder schrijven aan een lange geschiedenis.