terug naar overzicht

Stapelhuis Entrepot Oostende

Oostkaai - Vlotdok - 8400 Oostende

Restauratie en herbestemming van Stapelhuis Entrepot tot kantoren

Opdrachtgever

Haven Oostende nv

Architect

Architectenbureau LMS Vermeersch

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Hoofdaannemer

TM Artes Depret - Artes Woudenberg

Andere partijen

BM Engineering (EPB & studie technieken)

Onderwerp – beschrijving bouwprogramma

Het stapelhuis Entrepot, eigendom van Haven Oostende, wordt volledig gerestaureerd. Dit historisch gebouw is een belangrijk stuk maritiem erfgoed voor de stad en werd in 1908 opgetrokken. De gevels zijn als monument beschermd en worden gerestaureerd.
De volledige binnenruimte wordt afgebroken en voorzien van vijf nieuwe bouwlagen voor kantoorruimte in havengebonden activiteiten.
De bovenste bouwlaag wordt beschouwd als een herwaardering van dit stuk erfgoed.

Structuur – specifieke kenmerken

Na schoring van de gevels en uitbraak van de binnenruimte worden de onderste drie bouwlagen uitgevoerd als een kolommen- en balkenstructuur in beton.
De twee bovenste bouwlagen zijn opgevat als een staalskelet. De vloerplaten worden gerealiseerd door middel van voorgespannen welfsels in combinatie met breedplaatvloeren. Het skelet is gefundeerd op palen.

Andere

Dit project werd door ons integraal uitgewerkt met de BIM-toepassing van de plannen.