terug naar overzicht

OCMW Sint-Pieters Molenwijk Brugge

Sint-Pietersmolenstraat - 8000 Brugge

Bouwen van een woonzorgcentrum/ dagverblijf en een kinderdagverblijf/ buitenschoolse kinderopvang

Opdrachtgever

Mintus Brugge

Architect

Ontwerpburo Gino Debruyne nv

Ingenieur stabiliteit

Cobe ingenieurs bv

Ingenieur technieken

Boydens engineering

Hoofdaannemer

Verstraetebouw nv

Andere partijen

Bopro nv (pojectmanagement)

Onderwerp - beschrijving bouwprogramma

Mintus en het stadbestuur Brugge zorgen voor de bouw van het modernste en grootste rusthuis te Brugge. Het nieuwe complex zal zich tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk bevinden (aan de overzijde van de Sint-Pietersplas). Deze zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een kinderopvang. De zorg voor senioren en jonge kinderen wordt op één adres samengebracht.

De architectuur houdt rekening met de natuur in de omgeving en de bewoners kunnen volop van het licht en de natuur genieten. Alsook staat duurzaamheid voorop (optimale waterhuishouding, efficiënt energiegebruik, hernieuwbare energie, ecologische materialen,…)

Structuur - specifieke kenmerken

In voorontwerp werd er een grondige grondstudie (sonderingen, boringen, peilbuizen, … ) uitgevoerd om meer inzichten te verkrijgen in de grondsamenstellingen, waterniveaus,… om een correcte/ eenvoudige bemaling en beschoeiing te bekomen.

Het gebouw is volledig gefundeerd op palen omwille van de verschillende slappe lagen in de grond.

De bovenbouw bestaat hoofdzakelijk uit dikke vloerplaten op diverse dragende wanden/muren. Er is een minimum aan doorhangende elementen (balken, profielen, ...) om conflicten met technieken te vermijden. In de diverse cafetaria’s, tearooms is er een minimum aan kolommen voorzien om een open ruimte te creëren.